Lean Offentlig sektor

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med Lean inom din organisation. Organisationen skall vara en del av offentlig sektor.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte kring arbetet med Lean. Man diskuterar arbetsmetoder på både strukturell och praktisk nivå. Nätverket har genomfört studiebesök i andra organisationer för att få extra input till diskussionerna. Nätverket skall också skapa kontakter för utbyte även utanför nätverket.

Så gör vi:
Mötestid: kl. 9.00 – 12.00 på fredagar.
Frekvens: 4 möten/år, 1 gång/kvartal.
Max antal deltagare: 20 personer. Helst ej fler än två från varje förvaltning/organisation.
Närvarokrav: 50% närvaro krävs för att få delta i nätverket.
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Roland Johansson, ED Design

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.


Omfattning

3 timmar