Inköpschefer

Inköpschefer

Målgrupp

Nätverket vänder sig främst till personer som har en ledande befattning inom inköpsfunktionen i ett företag.

Innehåll

Nätverket erbjuder ett erfarenhetsutbyte mellan personer som har inköp som sin huvudsakliga uppgift. Några områden som diskuteras inom gruppen är samarbete mellan inköp och övriga delar i företaget, leverera och mäta värdet av inköp i företaget, förhandling, styrnings- och ledningsmodeller inom inköp, omvärldskunskap inom området etc.

Så gör vi:
Mötestid: 11.30 - 15.00
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 16 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.

Nätverksledare:
Olov Åhström, Freeside

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.

Omfattning

16 timmar