Ledare

För dig som kontinuerligt vill utvecklas i rollen som ledare. I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter i ledarskapet med stort fokus på erfarenhetsutbyte. Målet är ett framgångsrikt och hållbart ledarskap.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är ledare med personalansvar och som vill utveckla ditt ledarskap.

Innehåll

Huvudfokus i detta nätverk ligger i erfarenhetsutbytet kring vardagsnära ledarskapsfrågor. En av våra ledarutbildare är nätverksledare vilket även innebär en god input i gruppen kring ledarskap.

Så gör vi:
Mötestid: 12.00 - 16.00
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 16 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Inger Wallenius, Info Team Väst AB

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.