Ständiga förbättringar -LEAN

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som driver utveckling kring ständiga förbättringar och Lean på företaget.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte i en mängd antal frågor som berör just Lean och Ständiga förbättringar. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Mötestid: 08.00 - 12.00
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 20 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Roland Johansson, ED Design

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.

Omfattning

4 timmar