Personalchefer Syd

Målgrupp

Du som deltar i nätverket arbetar med och driver strategiska frågor inom HR och Organisation i din verksamhet.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte i en mängd antal frågor som berör just HR-område och i huvudsak på strategisk nivå. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet för dig som deltagare att lyfta goda exempel och case som du arbetar med.

Så här gör vi:
Mötestid: 8.30 - 11.30
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: Närvaro på minst 50% krävs för att få delta i nätverket.
Nya deltagare skall godkännas av nätverket.

Nätverksledare:
Paulin Rubensson TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.