ÖVRIGT

Kommunikativa Spelkort

Hur pratar vi om Hållbarhet, Psykisk ohälsa, oro och stress, Diskriminering på våra arbetsplatser?
Hur fångar vi medarbetarnas berättelser för att göra företagskulturen levande och berätta vår Story?
Hur ger vi Feedback?

Kommunikativa Spelkort för ökad dialog kring viktiga frågor.
Rabatterat pris till dig som TEK-medlem under 2020!

De kommunikativa spelkorten bygger på idén att genom gamification (lära sig genom spelande) skapa en dialog som kan hjälpa organisationer och team att flytta sig framåt. Korten är ett strategiskt verktyg för företag och organisationer.

Henrik Axelsson, som utvecklat spelkorten menar att forskning visar tydligt på att det behövs en tvåvägskommunikation för att skapa handling. Därför blir dialogen helt avgörande. Men hur skapas förutsättningar för dialogen i praktiken? De kommunikativa spelkorten blir ett verktyg för att facilitera en dialog i berörda kategorier för att skapa engagemang, handling och ansvarstagande. Ett enkelt sätt att börja diskutera och prata om viktiga frågor. Genom att korten ställer frågorna och väljer ämne blir det mindre laddat och vi kan prata om ex, diskriminering, psykisk ohälsa, ansvarstagande på ett mer naturligt sätt.

Du kan också använda korten för att bygga företagets Story, genom medarbetarnas berättelser gör du företagskulturen levande. Nämn ett ögonblick när du var stolt över din egen insats på jobbet.

Under 2020 har vi möjlighet att erbjuda ett rabatterat pris till dig som medlem i TEK Kompetens.
Det finns 8 olika kategorier av kortlekar. Rabatten gäller för samtliga kategorier och du kan så klart välja att arbeta med en eller flera kategorier utifrån vad som är viktigt för ditt team/din organisation. (Sustainability, Discrimination, Leadership & Employee, Action, Feedback, Story, Mood, Safety.

Ordinarie pris: 1250 kr – 1750 kr exkl. moms / kortlek
TEK-pris: 1100 kr exkl. moms / kortlek
För att tillhandahålla rabatten anger du
TEK2020 vid beställningen.