Canon Business Center
Vi är specialister på att effektivisera dokumentintensiva arbetsprocesser. Vi kan erbjuda dokumentflödesanalys, Ofta leder denna till minst 15-20% tids- och kostnadsbesparingar.

Exempel på arbetsprocesser vi kan digitalisera och effektivisera
• Skapa e-fakturor från valfritt affärssystem såsom; e-faktura, PDF faktura, Svefaktura, Kivra m fl
• Automatisk tolkning av inkommande fakturor med automatiserad kontering och attestflöden
• HR system för personaladministration
• Avtalsarkiv med automatisk påminnelse över avtalsupphörande och uppsägning av avtal

ÖVRIGT