VI INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN

TEK Kompetens gör skillnad. Hela vårt överskott går tillbaka till de lokala gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm i form av modern spetsutrustning och de senaste åren har vi också gjort ett framgångsrikt samarbete med Ung Företagsamhet för att stärka företagsandan i Halland. Totalt har det blivit 14,5 miljoner kronor. Det är vi otroligt stolta över. Tack alla medlemsföretag och våra kunder som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling i Halland.
Tillsammans skapar vi utveckling.

INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

INVESTERING FÖR FRAMTIDEN