Smartare möten & bättre kommunikation

Smartare möten & bättre kommunikation

Smartare möten och bättre kommunikation i din produktion leder till framgång! På möten kan människor med olika roller och kompetens dela kunskaper och information. Du kanske dagligen eller veckovis håller möten och ser en potential att förbättra dessa i syfte att underlätta spridning av kunskap och fakta i organisationen. Men hur kan du utveckla detta? Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation samt testa nya sätt att tänka runt information och förmedling av fakta.

Målgrupp

Tillverkande industri, personal med ledande roll inom produktionsområdet, t ex ledare, tekniker, projektledare eller koordinator/samordnare.

Innehåll

PROGRAM
08:30 Intro & presentationsrunda
Om möten och kommunikation, miljöer och tid-/rumflexibilitet

09:10 Gruppövning 1
Inventering av möten på resp företag. Diskussion kring hur mötena genomförs, svårigheter och önskad utveckling. Val av möte att arbeta vidare med

10:20 Paus

10:30 Organisations- och informationsstruktur
MEET- modellens alla 10 områden behövs för att utveckla möten

10:50 Gruppövning 2 Självvärdering av utvalt möte samt diskussion och val av problem för förbättringsarbete

11:20 Hur går vi från ord till handling ?

11:30 Gruppövning 3 Problemanalys, lösningsidéer, önskade effekter, handlingsplan & nästa steg

11:50 Diskussion och summering

12:00 Lunch & avslut
Möjlighet till fortsatt diskussion

Omfattning

5 timmar