Kollaborativa Robotar & Automation

Kollaborativa Robotar & Automation

En strategi för ökad automation måste till för att Sverige skall öka effektiviteten. Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Men vilken är rätt för just ert företag? Denna workshop syftar till att få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation. Hur ser ni på ert företag på en ökad automatiseringsgrad och att införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Är det en kittlande tanke så ska ni vara med på denna dag som kombinerar teori och praktik. Dagen leds av Åsa Fasth-Berglund, Chalmers Tekniska Högskola, som är specialist inom området. Förutom teori och diskussioner kommer ni få testa på hur en kollaborativ robot fungerar och själva programmera den. För den praktiska delen kommer Adam Asplund från Edströms Maskin AB ansvara och ni kommer att få testa Universal Robots. Välkommen på workshop om kollaborativa robotar och automationsstrategier! Torsdag 17 januari kl. 09.00-16.00

Innehåll

PROGRAM
09:00 Presentationsrunda och fika
09:30 Finns det kollaborativa robotar?
10:00 Säkerhet kring en kollaborativ
robotcell
10:30 Fika och övning: Hur ser det ut idag och vart vill vi vara om 5 år?
11:00 Diskussion om övningen
11:30 Komplexiteten ökar när människa och robot skall dela på uppgifterna
12:00 Lunch
13:00 Från teori till praktik: Företagscase
13:30 Fika och praktisk övning med kollaborativ robot
15:00 Övning: Hur går vi vidare?
15:30 Redovisning
16:00 Avslut

För ytterligare information om dagen är du varmt välkommen att höra av dig till:

Urban Thuresson
072- 509 53 20
urban.thuresson@iuchalland.se