Peter Siljerud - Introduktion till trendspaning

Peter Siljerud - Introduktion till trendspaning

I en allt mer föränderlig värld blir det mer och mer viktigt med förmågan att kunna upptäcka nya trender för att kunna agera istället för att enbart reagera. Möt Peter Siljerud med många års erfarenhet på området som delar med sig av sina bästa metoder.

Målgrupp

För dig som är ledare och vill ligga steget före genom att bli bättre på att tidigt kunna upptäcka nya trender.

Innehåll

Peter är trendspanare och framtidsforskare som under denna halvdag delar med sig av sina bästa metoder och tips. Du tränar din förmåga att tidigt upptäcka nya trender och hur du kan dra nytta av dem och omsätta kunskapen i konkret handling. Vi diskuterar olika förhållningssätt till framtiden och skapar tillsammans smarta framtidskartor. Denna introduktion till trendspaning ger dig bättre möjligheter att både tänka och agera annorlunda i rollen som ledare.


"Peter Siljerud har i över 14 år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 30 000 personer under åren."

SEMINARIET INGÅR I KLIPPKORTSSERIEN LEDARSEMINARIER 2019