Johan Book - Att leda i nya tider

Johan Book - Att leda i nya tider

Att leda i nya tider - Bli en attraktiv och framgångsrik organisation Johan Book tar er mer på en resa in i den moderna arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap, välmående och motivation. Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar ökad motivation och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer.

Innehåll

Sverige rullar på ekonomiskt men vi har aldrig varit så sjuka och omotiverade på arbetet som nu. En trend som måste vändas, och den börjar med att förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap. I alla led.

Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

Johan Book är smått galen i forskningsbaserat ledarskap, motiverade medarbetare och framgångsrika strategigenomföranden. Numera driver han företaget Motivationsbyrån och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat.

SEMINARIET INGÅR I SERIEN LEDARSEMINARIER 2018