Nya elsäkerhetslagen (SFS 2016:732)

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag som påverkar svenskt näringsliv, förvaltningar och myndigheter. Det är det största som har hänt inom elsäkerhetsområdet på 100 år…

Innehåll

- Vad innebär elanläggningsansvar och vem har det?
- Vem får utföra vilka arbeten? Hur ser kraven ut?
- Krav på egenkontrollprogram. Vad innebär det för din verksamhet?

Hur kommer den nya elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) med tillhörande förordning och föreskrifter påverka just er verksamhet. Vi kommer att belysa hela elsäkerhetsområdet och reda ut begrepp som elanläggningsansvar, ansvar för personers säkerhet vid arbete där det kan finnas en elektrisk fara samt ansvar för elinstallationsarbete.

Tyngdpunkten lägger vi på det utökade ansvar som de företag fått som utför elinstallationsarbete och här kommer vi att gå igenom utvalda delar i elsäkerhetslagen (2016:732) samt tillhörande föreskrifter.

Program
8:30-8:40 Inledning

8:40-9:30 Ny Elsäkerhetslag
Elsäkerhetslagen i rätt sammanhang
Bakgrund och syfte med ny elsäkerhetslag

9:30-10:00 Fika

10:00-12:00 Ny Elsäkerhetslag forts..
Definitioner och begrepp
Nya föreskrifter för elinstallationsarbete, elsinstallationsföretag och auktorisation
Egenkontrollprogram för Elinstallationsföretag

12:00 - Avslutning med lunch


Fika, lunch och dokumentation ingår.

Utbildningen är ett samarrangemang med
DEKRA