Ta fram kraften i teamet

Team är dynamiska levande system som är mycket mer komplexa än människor. De utövar en enorm kraft. De kan öka produktiviteten och arbetsmoralen eller totalt förstöra den. Om de fungerar, kan team åstadkomma bättre resultat, lösa mer komplexa frågor och skapa en enorm energi, mer än vilken som helst samling enskilda människor.

Målgrupp

På ett eller annat sätt ingår vi alla i någon form av team där vi samarbetar tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål med glädje. Vad kan egentligen vara viktigare än att få människor med olika viljor, personligheter och kompetenser till att dra åt samma håll?
I denna föreläsning kommer ni att tillsammans med både allvar och skratt att få ytterligare kunskap om vad som bidrar till effektivitet och glädje i teamet!

Innehåll

· Ta fram kraften i teamet
· Vision, syfte, mål & värderingar
· Tillstånd är smittsamt är ditt värt att smittas av?
· Tydlighet är A och O
· Systemiskt tänkande, sambandet individ – team – organisation

Föreläsare:
Susanne Pettersson är en mycket efterfrågad föreläsare, samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Hon har 25 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.

Omfattning

3 timmar