Vi anordnar årliga seminarier med störst fokus på Lean/ Ledarskap och HR-frågor.

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade seminarier: 4 st
Seminarie Plats Nästa tillfälle Längd

Studiebesök - Årets Leanpristagare 2017 - Unnaryd Modell

Plats: Unnaryd Modell, Österlånggatan 14, Unnaryd Nästa tillfälle: 2018-11-13

Johan Book - Att leda i nya tider

Att leda i nya tider - Bli en attraktiv och framgångsrik organisation Johan Book tar er mer på en resa in i den moderna arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap, välmående och motivation. Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar ökad motivation och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer.

Plats: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52 Halmstad Nästa tillfälle: 2018-11-16

Anna Stenberg - Varför ska inte alla i ledningsgruppen heta Anders?

Bättre balans mellan kvinnliga och manliga ledare betyder bättre lönsamhet. Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Trots det är 80% av kandidaterna som presenteras av chefsrekryteringsföretag i Sverige idag fortfarande män. Hur kan man då göra för att förändra klimatet och skapa arbetsplatser som är attraktiva för kvinnliga talanger och ledare?

Plats: Varberg Nästa tillfälle: 2019-02-05

Peter Siljerud - Introduktion till trendspaning

I en allt mer föränderlig värld blir det mer och mer viktigt med förmågan att kunna upptäcka nya trender för att kunna agera istället för att enbart reagera. Möt Peter Siljerud med många års erfarenhet på området som delar med sig av sina bästa metoder.

Plats: Halmstad Nästa tillfälle: 2019-04-10