Vi anordnar årliga seminarier med störst fokus på Lean/ Ledarskap och HR-frågor.

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade seminarier: 5 st
Seminarie Plats Nästa tillfälle Längd

Nya dataskyddsförordningen - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft under maj 2018. Det betyder stora förändringar kring hur personuppgifter får lagras och användas. Är din organisation förberedd och har alla nya rutiner på plats?

Plats: Halmstad, Tek Kompetens, Slottsmöllan 10 B Nästa tillfälle: 2018-10-23 Längd: 3h

Studiebesök - Årets Leanpristagare 2017 - Unnaryd Modell

Plats: Unnaryd Modell, Österlånggatan 14, Unnaryd Nästa tillfälle: 2018-11-13

Johan Book - Att leda i nya tider

Att leda i nya tider - Bli en attraktiv och framgångsrik organisation Johan Book tar er mer på en resa in i den moderna arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap, välmående och motivation. Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar ökad motivation och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer.

Plats: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52 Halmstad Nästa tillfälle: 2018-11-16

Anna Stenberg - Varför ska inte alla i ledningsgruppen heta Anders?

Bättre balans mellan kvinnliga och manliga ledare betyder bättre lönsamhet. Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Trots det är 80% av kandidaterna som presenteras av chefsrekryteringsföretag i Sverige idag fortfarande män. Hur kan man då göra för att förändra klimatet och skapa arbetsplatser som är attraktiva för kvinnliga talanger och ledare?

Plats: Varberg Nästa tillfälle: 2019-02-05

Peter Siljerud - Introduktion till trendspaning

I en allt mer föränderlig värld blir det mer och mer viktigt med förmågan att kunna upptäcka nya trender för att kunna agera istället för att enbart reagera. Möt Peter Siljerud med många års erfarenhet på området som delar med sig av sina bästa metoder.

Plats: Halmstad Nästa tillfälle: 2019-04-10

Seminarier: 7 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Seminarie

INDIGO Utvecklingsprogram

Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?

Till intresseanmälan

LEDARSEMINARIER 2018-2019 - Klippkort

Ge dig själv och dina medarbetare möjligheten att utveckla sitt ledarskap genom våra seminarier som lyfter de hetaste frågorna inom ledarskapet just nu. Vi Erbjuder nu möjligheten att köpa klippkort där ni betalar för 4 platser och får en extra på köpet! Vem som helst i organisationen kan nyttja platsen på vilket av seminarierna under hösten 2018 och våren 2019. Seminarier som ingår i Klippkortsserien är märkta med kampanjsymbolen här till vänster.

Till intresseanmälan

Maria Engström Eriksson - Change with the Brain in Mind

Råkat ut för att det inte blev som du tänkt dig? Att andra reagerat oväntat? Att du själv inte riktigt sagt eller gjort det du egentligen ville? Att ni tillsammans inte gick i mål? Maria Engström Eriksson tar ditt ledarskap till en ny nivå genom att visa hur hjärnan hjälper och stjälper dig. En nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare.

Till intresseanmälan

Studiebesök

Till intresseanmälan

Sveriges smartaste företag

Välkommen på seminarium den 23/5 i Halmstad och lyssna på Samuel Holmström från Lundqvist Trävaru AB, om hur digitaliseringen totalt förändrat förutsättningarna för företaget och hur de blev Sveriges smartaste företag 2017!

Till intresseanmälan

Ta fram kraften i teamet

Team är dynamiska levande system som är mycket mer komplexa än människor. De utövar en enorm kraft. De kan öka produktiviteten och arbetsmoralen eller totalt förstöra den. Om de fungerar, kan team åstadkomma bättre resultat, lösa mer komplexa frågor och skapa en enorm energi, mer än vilken som helst samling enskilda människor.

Till intresseanmälan

Tjänstelogik skapar tillväxt

Seminariet ger dig kunskap om hur tjänstelogik och tjänstefiering kan stärka dina affärer.

Till intresseanmälan