Näringslivsfrukost i Ullared

Innehåll

Företaget och juridiken – så tråkigt men ack så roligt

Det är av vikt att företaget och dess ägare har sett över sin juridiska situation i fall något inträffar. Och alltid inträffar det något, bra eller dåligt.
Agneta Lindberg – bolagsjurist på Falkenbergs Sparbank kommer till oss och pratar juridik i kubik, ger tips och råd, kopplar
bolagsjuridik till humanjuridik och siar om framtiden.

Hittar företagen personal?

Behovet av arbetskraft är stort. Hur jobbar Falkenbergs kommun med kompetensförsörjning och för att öka vår attraktivitet?
Linda Bengtsson från Falkenbergs Näringsliv AB presenterar hur kommunen jobbar för att underlätta rekrytering och göra Falkenberg till en attraktiv arbetsplats.