Näringslivsfrukost

Innehåll

Ökat kontaktnät öppnar dörrar för svensk export
Micheline Atallah Chahoud är Ordförande i International Business Entrepreneurs (IBE-Halland). Idag, startas vart fjärde företag av en person med utländsk bakgrund. Micheline delar med sig om vikten av att ta tillvara på den unika kompetens som företagare med utländsk bakgrund besitter för att öka svensk export och öppna nya marknader för svenska produkter.

Från en trygg anställning till egen företagare
Efter mycket funderande vågade Martin Hafstrand ta steget från en trygg anställning till att bli egen företagare. I dag driver han Sävekulla entreprenad. Hör om hans resa där drömmen om ett eget företag blev verklighet

Omfattning

En timme och 30 minuter