Näringslivsfrukost

Innehåll

Hurra! Jag har misslyckats!
Skådespelarcoachen Elisabeth
Sevholt som levt och verkat i
Hollywood ger oss en föreläsning
som vänder upp och ner på våra
föreställningar. Tänk om dina
misslyckanden är det bästa du gjort
och dina riktiga triumfkort?

En resa om fotboll och Ullared
Kom och lyssna på VDn för
företaget 673 Import och Export AB,
Patrik Släryd, när han berättar om
livet som egenföretagare och hur
det blev den ganska udda men
framgångsrika kombon ljus och
jeans!

Omfattning

En timme och 30 minuter