Informationsmöte Mentorskapsprogrammet

Innehåll

Mentorskap är ett utmärkt sätt att utveckla, entusiasmera och motivera människor och vi hoppas och tror att året i mentorskapsprogrammet även ska ge värdefulla erfarenhetsutbyten och kontakter. Att ingå i mentorskapsprogrammet är en utvecklingsresa för såväl adept som mentor. Med fokus på ledarskapet vill vi ge adepten möjlighet att utvecklas och mogna i sin roll som ledare. Genom mentorskapsprogrammet får du möjlighet att utvecklas utifrån den situation du befinner dig i, såväl yrkesmässigt som privat. Mentorn utgör en neutral diskussionspartner och är ett bra stöd i att utvecklas som person och ledare.

Informationsmöte

Vi vill hälsa dig välkommen till ett informationsmöte där vi mer ingående berättar om programmet samt möjlighet för dig att ställa frågor till mentorer och adepter som deltagit i vårt mentorskapsprogram.


Frukost serveras från 07:45.


Varmt välkomna!!

Omfattning

En timme och 30 minuter