Våra frukostmöten är kostnadsfria för våra medlemsföretag.
Det är ett tillfälle att få inspiration från våra duktiga föredragshållare samt en möjlighet till att knyta nya kontakter och nätverka. Vi kör olika tema varje gång inom områden som är aktuella i tiden.

Vi bjuder även på en god frukost!

Vårt utbud

Planerade frukostmöten: 1 st
Frukostmöte Plats Nästa tillfälle Längd

Näringslivsfrukost i Ullared

Plats: Hotellet Ullared Nästa tillfälle: 2018-11-09

Frukostmöten: 1 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Frukostmöte

Informationsmöte Mentorskapsprogrammet

Till intresseanmälan