Tillbaka till alla Seminarier

3D-teknik för nästa generations produkter och produktionslösningar

Industrialiseringstakten för additiv tillverkning, även kallad 3D printing, ökar i hela världen. Under den här teknikworkshopen lär du dig mer om addiktiv tillverkning och upptäcka möjligheterna med teknikens alla fördelar.

Målgrupp

Små- och medelstora företag och personer som ingår i
VD-nätverk i Falkenberg.

Innehåll

Teknikworkshopen utgår från Produktion 2030 och projekten DiLAM, DiSAM och 3D Action som RISE driver.
Samarbetet gör det möjligt att kostnadsfritt erbjuda dig att delta på teknikworkshopen och på så sätt få till dig:

• Inblick i de olika additiva tillverkningsmetoderna.
• Förståelse för hur tekniken kan användas.
• Ta del av erfarenheter och exempel från andra företag.
• Möjlighet att få testa olika tekniker.

Teknikworkshopen är kostnadsfri och det finns begränsat antal platser.

Föreläsare
Urban Thuresson, Forsknings- och innovationsutvecklare på RISE.