Tillbaka till alla Seminarier

Att leda för kvalitet

Hur kan du som leder en verksamhet leda för kvalitet? En del av svaret är att skapa förutsättningar för delaktighet och det kommer du få veta mer om på det här seminariet.

Målgrupp

Personer som leder en verksamhet, exempelvis chef eller ledningsgrupp. Seminariet riktar sig också till dig med ett intresse för ledarskapsfrågor och kvalitetsarbete.

Seminariet är en del av projektet Catalyst.

Innehåll

Att arbeta med kvalitetsarbete innebär att ställa frågor och göra synligt vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet i verksamheten ökar kvaliteten på arbetet. Det är när vi delar kunskap, utmaningar och utvärderar det vi gör som vi kan bli bättre.

På det här seminariet kommer Monica samtala om hur ledning eller chef kan stärka sitt kvalitetsarbete med fokus på hur man kan skapa förutsättningar för delaktighet.

Om föreläsaren
Monica Sjöstrand har en lång bakgrund som forskare och lärare inom i ledarskap, kvalitet och organisationsutveckling. Hon har arbetat som lärare och konsult och hon har ledarskapserfarenhet från olika verksamheter, såsom skola, sjukvård och militär.

Omfattning

3 timmar

Att leda för kvalitet