Tillbaka till alla Seminarier

Respekt för människan – grunden i Lean

Lean är mer än en metod och verktyg, det är ett tankesätt som bottnar i respekt för människan. När kombinationen mellan teknik och kultur uppstår blir Lean äkta och på riktigt.

Målgrupp

Personer som arbetar med Lean och som vill lära sig mer om vad som präglar lyckat lean-arbete.

Seminariet är en del av projektet Catalyst.

Innehåll

Lean är en metod som skapar värde för många verksamheter och organisationer. För att få ut det mesta av metoden behöver man inte bara ha en djup förståelse för metoden och verktygen, utan även få till en lyckad kombination av teknik och kultur – där ständiga förbättringar sker med respekt för människan. Ett välfungerande Lean-arbete får man inte på köpet av att använda sig av metoden utan det krävs att anpassa ledarskapet, kulturen och ha respekt för människor för att lyckas väl. Lean är mycket mer än en metod och verktyg – det är ett tankesätt som bottnar sig i respekt för människan.

Seminariet fokuserar på ledarskapet i Lean som till stor del avgör hur lyckad tillämpningen av metoden blir. Du kommer få veta hur du kan känna igen falsk och äkta tillämpning av Lean och vad som är orsaken till att tillämpningen av metoden kan bli så olika och få olika effekter.

Om föreläsaren
Mia Ljungblom har lång erfarenhet inom ledarskap och har forskat kring Leans kulturella kopplingar. Hennes forskning har fokuserat på ledarskapet i Lean och vad det är som avgör hur väl Lean bidrar till verksamhetsutveckling. Hon har också studerat skillnaderna mellan väst och österländsk kultur kopplat till användningen av Lean-metoden.

Omfattning

3 timmar

Respekt för människan – grunden i Lean