Tillbaka till alla Seminarier

Nätverk Marknadslyftet Behaviour

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era utmaningar? I så fall kan nedanstående nätverk vara en hjälp på vägen. Nätverket bygger på en av Leveragemodellens tre delar - Brand, Behaviour och Business.

Målgrupp

Endast för företag som deltar i Marknadslyftet.

Innehåll

Ni kommer att jobba med ert eget strategitempel med fokus på era egna utmaningar inom Behaviour-delen. Frågeställningar så som: Hur hjälper företagskulturen till att skapa beteende för hållbara medarbetare? Hur vet vi hur medarbetarna mår? Hur kan vi få alla att må bra? Så väl ledning som personal? Strategi och mål för hållbara medarbetare. Hur leder och motiverar vi medarbetarna i förändring? Vad säger forskningen kring motivation, arbetsglädje och livstillfredsställelse? Vad kostar det att medarbetarna inte mår bra?


Upplägg:
2 fysiska halvdagar i helgrupp som följs upp med 2 timmars individuell coachning per företag.

Det är en fördel om ni kan delta två från varje företag, det ger större effekt i det egna arbetet.


Ylva Beck
Ylva Beck är en mycket uppskattad konsult som vi har anlitat mycket i Marknadslyftet. Ylva har stor erfarenhet av ledande befattningar, hon har jobbat som affärscoach i många år och har på senare tid riktat in sitt intresse på hur vi ska jobba för att må bra och vilken effekt det skapar på företaget. Vad är det som gör oss lyckliga? Hur mycket bättre presterar lyckliga människor?

Omfattning

8 timmar

Nätverk Marknadslyftet Behaviour