Tillbaka till alla Seminarier

Nätverk Marknadslyftet Brand

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era utmaningar? I så fall kan nedanstående nätverk vara en hjälp på vägen. Nätverket bygger på en av Leveragemodellens tre delar - Brand, Behaviour och Business.

Målgrupp

Endast för företag som deltar i Marknadslyftet.

Innehåll

Ni kommer att jobba med ert eget strategitempel med fokus på era egna utmaningar inom Brand-delen i GAP-analysen. Fokus i detta nätverk kommer att vara Marknaden. Vilken potential finns? Vilka kunder har ni, vilka konkurrenter har ni? Vad är värdet av det ni erbjuder? Vad är unikt med ert erbjudande? Vilka drivkrafter har kunden och hur kommunicerar ni?

Upplägg:
2 fysiska halvdagar i helgrupp som följs upp med 2 timmars individuell coachning per företag.

Det är en fördel om ni kan delta två från varje företag, det ger större effekt i det egna arbetet.

Niklas Forser
Niklas Forser har arbetat med marknadsföring i över 20 år på bland annat Carlsberg och Nestlé och som konsult på SME företag. I Halland är Niklas en mycket uppskattad konsult inom projektet Marknadslyftet där han har arbetat med att hjälpa företag att börja tjäna pengar och fokusera verksamheten mot lönsam försäljning.

Omfattning

8 timmar

Nätverk Marknadslyftet Brand