Tillbaka till alla Seminarier

Nätverk Marknadslyftet Business

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era utmaningar? I så fall kan nedanstående nätverk vara en hjälp på vägen. Nätverket bygger på en av Leveragemodellens tre delar - Brand, Behaviour och Business.

Målgrupp

Endast för företag som deltar i Marknadslyftet.

Innehåll

Ni kommer att jobba med ert eget strategitempel med fokus på era egna utmaningar inom Businessdelen i GAP-analysen. Fokus i detta nätverk kommer att vara ert mål, vart ni ska och hur ni tar er dit. Pareto, 80/20-regeln som är en stor del i Business-delen kommer in här likaså produktportföljen och utvecklingsmöjligheterna.

Det är en fördel om ni kan delta två från varje företag, det ger större effekt i det egna arbetet.

Niklas Forser
Niklas Forser har arbetat med marknadsföring i över 20 år på bland annat Carlsberg och Nestlé och som konsult på SME företag. I Halland är Niklas en mycket uppskattad konsult inom projektet Marknadslyftet där han har arbetat med att hjälpa företag att börja tjäna pengar och fokusera verksamheten mot lönsam försäljning.

Omfattning

9 timmar

Nätverk Marknadslyftet Business