Tillbaka till alla Seminarier

Strategiska mätetal

Hur mäter ni idag? En framgångsrik användning av mätetal påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras och vilka som är involverade i det arbetet. Genom tydlighet i nyckeltalssystemet kan du uppnå bättre effektivitet. I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås, därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi.

Målgrupp

För dig som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Strategiska mätetal. Under en halvdag ger forskaren Martin Kurdve från forskningsinstitutet RISE dig kunskapen och verktygen för att förbättra er mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet. Tillsammans med andra företag kommer vi diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

PROGRAM
09.00 Incheckning
09.05 Introduktion av workshop, Presentation av deltagare & några Menti-frågor
09.20 Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem – utmaningar
Diskussion 1: Hur mäter ni idag?
Design av nyckeltalsystem och koppling till Lean/förbättringsarbete
Diskussion 2: Hur använder ni mätetalen?
Strategi - Vad ska vi vara bra på? Sätta motiverande mål?
Hållbarhet och nyckeltal & summering
11.45 Summering och utvärdering
12.00 Avslutning

ANMÄLAN
För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.
Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan. Anmäl dig här: bit.ly/3tlrzWH

Omfattning

3 timmar

Strategiska mätetal