Tillbaka till alla Seminarier

Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Målgrupp

För dig som vill göra förbättringsåtgärder i din verksamhet med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Karakuri IoT. Under en halvdag ger forskaren Kristian Sandström från forskningsinstitutet RISE dig:

1. Kunskap - bakgrunden till Karakuri, enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT.
2. Verktyg - tillsammans med andra företag i workshopen testa verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter en sådan workshop kan ge ditt företag.
3. Stöd - information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT-resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

PROGRAM
09.00 Incheckning
09.05 Välkomna, introduktion samt presentationsrunda
Del 1: Karakuri - IoT: Bakgrund, utveckling & exempel
Del 2: Exempel workshop: 3-stegs workshop via Zoom
Del 3: Diskussion och vidare steg
11.45 Summering, nästa steg, utvärdering
12.00 Avslutning

ANMÄLAN
För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.
Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan. Anmäl dig här: bit.ly/3qPaGSE

Omfattning

3 timmar

Karakuri IoT