Tillbaka till alla Seminarier

Dialog – kärnan i det kommunikativa ledarskapet

Vad är skillnaden mellan dialog och debatt och hur kommer det sig att just dialogen är ett så starkt verktyg i ledarskapet?

Målgrupp

Chefer, ledare och andra personer som vill bidra med att stärka dialogen i sin organisation.

Innehåll

Polarisering beskrivs i samhällsdebatten som ett stort hot i världen idag. Hur ser det ut på våra arbetsplatser och vad har samtalsklimatet för betydelse?

Margareta Ivarsson arbetar forskningsbaserat och guidar oss i varför vi bör sätta fokus på just dialog och hur vi som ledare kan jobba med det i praktiken.

Denna interaktiva föreläsning kommer att ge dig bra inblick i vad forskningen säger om det kommunikativa ledarskapet. Det som verkligen betyder något i praktiken för trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Hur vi kan minska splittringar och undvika ”vi och dom”- känsla. Du kommer att få interagera med de andra deltagarna och även reflektera över hur ditt sätt att leda kommer att påverkas av denna föreläsning?


Om Utbildaren:
Margareta Ivarsson kallar sig själv framtidsutvecklare. Hon är konsult och författare, men också en driven processledare och inspiratör. Margareta har arbetat i nära samarbete med oss på TEK Kompetens i våra utvecklingsprojekt och är en flitigt anlitad föreläsare, särskilt inom personlig utveckling och organisationsutveckling av olika slag.

Genom Margaretas sätt att arbeta hjälper hon människor till nya perspektiv och infallsvinklar för att skapa fler utvecklingsmöjligheter för sig själva och sina organisationer

Gå 3 betala för 2!
Vi vill uppmuntra att lära tillsammans för att inte bara utveckla dig själv i ditt ledarskap utan också kunna koppla de nya kunskaper till hur ni vill/behöver utveckla de interna strukturer som finns i er verksamhet. Samtala sedan med dina kollegor om vad ert nästa steg blir på individnivå, teamnivå och organisationsnivå för att stärka dialogen.

Omfattning

2 timmar

Dialog – kärnan i det kommunikativa ledarskapet