Tillbaka till alla Seminarier

Automationsanalys

Trenden med ökad global konkurrens, hög mix och låg volym ökar behovet av automation med högre flexibilitet. En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot för mest nytta för att således förbättra produktivitet och arbetsergonomi.

Målgrupp

För dig som jobbar med hög mix av olika produkter och korta serier.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Automationsanalys – för flexibel kortserieproduktion.

Under en halvdag ger forskaren Gunnar Bolmsjö från Linnéuniversitetet dig kunskapen och verktygen som ska bidra till rätt investeringar i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

PROGRAM
1. Incheckning
2. Presentation av deltagare, Mentifrågor & Automationsanalys
3. Omvärld: Flexibel automation med robotisering
4. Guide för flexibel automation
5. Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
6. Verktyget "Automationsanalys" och hur det ska kunna användas i företaget
7. Möjligheterna med Robotlyftet & utmaningar för robotisering
8. Avslutning

OBS! För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan.

Anmäl dig här: app.bwz.se/ri/b/v?event=804...

Omfattning

4 timmar

Automationsanalys