Tillbaka till alla Seminarier

Produktionsinnovation

Innovation handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. I praktiken är det betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Förutom att du i denna workshop lär dig hur viktigt det är att leda innovationsarbetet får du även inblick i hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar.

Målgrupp

För dig som vill ha verktyg för att förhöja innovationskraften i produktionen.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Produktionsinnovation – hur du ska tänka nytt och fånga möjligheter.

Under en halvdag ger forskaren Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå Tekniska Universitet dig kunskapen och verktygen som ska bidra till mer framtidssäkrad produktion, nyttjande av kompetenser och kreativitet samt innovationsberedskap.

PROGRAM
1. Incheckning
2. Presentation av deltagare & Produktionsinnovation
3. Paus
4. Breakout 1: Era exempel på produktionsinnovation
5. Breakout 2: Vad som främjar produktionsinnovation hos er
6. Breakout 3: Förbättringspotential
7. Paus
8. Summering och reflektioner
9. Avslutning

OBS! För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan.

Omfattning

3 timmar

Produktionsinnovation