Tillbaka till alla Seminarier

Utvecklingsdag Marknadslyftet Tillväxtintention

Hur får man med sig alla på företaget i den ständiga förändring som pågår? Vad händer i oss när förändringstakten är så hög. Vilka känslor och reaktioner ska vi vara uppmärksamma på hos oss själva och hos våra medarbetare? Hur ska vi orka hålla i längden när utvecklingen går så fort? Seminariet kommer att genomföras digitalt.

Målgrupp

Endast för företag som medverkar i Marknadslyftet.
Denna utvecklingsdag riktar sig till hela personalen på företaget.

Innehåll

Syftet med denna utvecklingsdag är att öka förståelsen kring varför det är viktigt att vilja och våga växa och hur vi kan förhålla oss till den ständiga förändring som pågår. De frågor som tas upp på utvecklingsdagen är:

• Varför är det viktigt med rätt mindset?
• Hur ser det ut i den egna organisationen?
• Är företagens utveckling nu tydligt uttalad och brett förankrad i form av gemensamma visioner och målbilder bland strategiska nyckelaktörer (ägare och ledning).
• Varför är det viktigt att den är förankrad och uttalad? Hur gör man?
• Hur får man alla med sig?
• Var är vi idag och vart ska vi förändringsmässigt? A road to B
• Hur blir det som det blir och hur blir det som man vill?
• Hur kan man använda detta i sin handlingsplan?
• Hur fungerar människan och vår hjärna i förhållande till ovan? Neuroscience och ledarskap.

Program
9.00 Maria Engström-Eriksson Föreläsning och workshop
Specialområde: Hjärnan, ledarskap, medarbetarskap och hur de tre kan kombineras i ett företag för att nå maximal tillväxt och utveckling
Föreläsning värvat med workshop med frågorna ovan i fokus

11.30 Summering och avslutning