Tillbaka till alla Seminarier

Utvecklingsdag Organisatoriskt stöd Marknadslyftet

Dagen syftar till att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling utifrån de utmaningar och den framtidsvision ni har. Hur tar man sig från de operativa frågorna i vardagen till att jobba mer strategiskt och ha blicken 1 år framåt? Vad innebär ett hållbart ledarskap? Seminariet kommer att genomföras digitalt.

Målgrupp

Endast för företag som deltar i Marknadslyftet.
Denna utvecklingsdag riktar sig till ledningsgruppen.

Innehåll

Syftet med denna utvecklingsdag är att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling och som är uppbyggt efter de utmaningar och den framtidsvision man har.

• Vad finns det för olika typer av organisatoriska stöd att luta sig mot när det kommer till strategiskt utvecklingsarbete och större marknadsfrågor?
• Vilka organ har vilka syften och hur kan man på ett effektivt sätt använda dessa i organisationen?
• Hur tar man sig från de operativa frågorna i vardagen till att jobba mer strategiskt och ha blicken 1-3 år framåt?
• Vad innebär ett hållbart ledarskap?


Program
9.00 Joel Hegardt Styrelsearbete Föreläsning och workshop
Varför är det viktigt att ha rätt förutsättningar i form av organisatoriskt stöd?
Vilken instans gör vad och hur kan man arbeta med detta?
Föreläsning värvat med workshop med frågorna ovan i fokus

11.30 Summering
Vad tar ni med er? Hur gör ni när ni kommer hem?

12.00 Dagen avslutas