Tillbaka till alla Seminarier

Smart Maintenance

Många företag använder idag teknik som är begränsad och ger information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Teknikutvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter till tillverkningsindustrin såsom tillgång till billiga sensorer och molntjänster för att samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och med logik erbjuda den mest lönsamma lösningen.

Målgrupp

För dig som vill ha verktyg för att skapa en störningsfri produktion och säkra framtida konkurrenskraft.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Smart Maintenance – hur du ska implementera digital teknik och skapa säkrare underhåll. Under en halvdag ger forskaren Anders Skoogh från Chalmers Tekniska Högskola dig kunskapen och verktygen som krävs för att säkra robusthet, resurseffektivitet och ligga i framkant i tillverkningsindustrin.

PROGRAM
1. Inledning och presentation av deltagare, Produktion 2030 samt agendan.
2. Digitaliseringens möjligheter: Hur du kan förutsäga stillestånd och effektivisera processer kring underhåll.
3. Presentation av respektive företags behov av ökad effektivitet och digitalisering avseende underhåll.
4. Diskussion kring behov och utmaningar avseende implementering av digital teknik och produktion och underhåll.
5. Avslutning


För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter