Tillbaka till alla Seminarier

Tjänstefiering

Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det endast produkten eller är det kompetens, erfarenhet, logistik och projektledning – vilket är det egentliga värdet? För att förbli konkurrenskraftiga måste företagen gå från ett fokus på att sälja varor till kunden, till att lösa kundens problem och utmaningar.

Målgrupp

För dig som vill tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför i samband med produkten.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop för tjänstefiering – att utveckla tjänster och lösningar som kompletterar produkterna.

Under en halvdag ger forskaren Barbro Lagerholm från RISE, Research Institutes of Sweden, dig kunskapen och verktygen för att utveckla er affärsmodell, öka kundvärdet och göra lönsamhetsförbättringar.

PROGRAM
1. Välkomna
2. Presentation av dagen samt introduktion av deltagarna
3. Introduktion av tjänstefiering och tjänstelogik
4. Diskussion kring tjänstefiering och tjänstelogik
5. Prova på, del 1: Rita er kedja & reflektion
6. Prova på del 2: lära känna kundens värdeskapande & reflektion
7. Identifiera egna potentiella projekt för tjänstefiering
8. Summering av reflektioner och nästa steg
9. Avslutning


För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Workshopen kommer genomföras digitalt via webbverktyget Zoom.

Anmäl dig här: app.bwz.se/ri/b/v?event=803...

Omfattning

3 timmar och 45 minuter

Tjänstefiering