SEMINARIER

SEMINARIER

INSPIRERANDE SEMINARIER OCH FRUKOSTMÖTEN

Hos oss kan du delta i seminarier, webbinarier och frukostmöten. Vår ambition är att erbjuda aktiviteter som är intressanta och inspirerande och har du önskemål om ett visst tema eller innehåll är du varmt välkommen att kontakta oss.

VÅRA SEMINARIER, WEBBINARIER OCH STUDIEBESÖK

Vi erbjuder seminarier på plats i Halmstad och Varberg samt webbinarier där du kan delta via dator. Vi anordnar även studiebesök på företag i Halland som brukar vara väldigt uppskattade och ger företag en chans att nätverka och bygga kontakter med framtida samarbetspartners.

Under våra seminarier och frukostmöten ger vi dig möjligheten att hålla dig uppdaterad om det allra senaste inom din bransch och din yrkesroll för att du ska utvecklas som person och samtidigt stärka ert företags konkurrenskraft. Våra frukostmöten är kostnadsfria för medlemmar, där våra inspirerande föreläsare lyfter högaktuella ämnen och vi erbjuder er en möjlighet att utveckla ert nätverk.

ÄMNESOMRÅDEN FÖR VÅRA SEMINARIER OCH FRUKOSTMÖTEN

Vår målsättning är alltid att vara lyhörda och erbjuda seminarier som möter de behov som finns på marknaden vilket innebär att innehållet ändras utifrån behovet. Vi är alltid intresserade av att veta vad just du och din organisation skulle vilja se för innehåll och ni är alltid välkomna att kontakta oss med era förslag.

Vi har tidigare arrangerat seminarier och frukostmöten inom områden som ledarskap, kommunikation, produktutveckling, smart automation med mera. Vi arrangerar årligen seminarier med fokus på ledarskap då detta ämne alltid är högaktuellt.

Gör som många andra företag och organisationer i Halmstad, Varberg och övriga Halland och delta vid ett av våra seminarier eller frukostmöten.
Seminarier: 18 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Automationsanalys

Trenden med ökad global konkurrens, hög mix och låg volym ökar behovet av automation med högre flexibilitet. En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en...

Cirkulär Ekonomi

Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Har ni cirkulära affärsmodeller? En stor andel av världens produkter har skapats genom en Linjär Ekonomi – produktion, användning och kassation,...

Dialog – kärnan i det kommunikativa ledarskapet

Vad är skillnaden mellan dialog och debatt och hur kommer det sig att just dialogen är ett så starkt verktyg i ledarskapet?

Drömledarskapet efter corona

Svante är en av nordens mest anlitade föreläsare. Han har gjort succé med sina böcker ”Drömarbetsgivaren” och "Drömledarskapet". Under seminariet tar han upp hur ett drömledarskap ser ut efter...

Energy Management

Om hur du skapar positiv energi – en av de viktigaste faktorerna för både välmående och framgång. Vilka områden kan man arbeta med för att skapa energi både i sig själv som ledare och i sin...

Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov...

Kollaborativa robotar och automationsstrategier

Vill ni öka er automatiseringsgrad och införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Prisbilden och tillgängligheten på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan dra nytta av...

Marknadslyftet Spridningskonferens

Marknadslyftet är ett ERUF-projekt som startade hösten 2016 med 39 företag. När projektet avslutades i december 2019 söktes en komprimerad förlängning in med ytterligare 25 företag. Förlängningen...

Nätverk Marknadslyftet Behaviour

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era...

Nätverk Marknadslyftet Brand

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era...

Nätverk Marknadslyftet Business

Vill du jobba vidare med implementeringen av ert strategitempel som ni gjorde i Marknadslyftet? Vill du få hjälp av en expert och de andra företagen i Marknadslyftet att ta nästa kliv med era...

Produktionsinnovation

Innovation handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. I praktiken är det betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga...

Smart automation av materialflöden, logistik och montering/paketering

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där...

Smart Maintenance

Många företag använder idag teknik som är begränsad och ger information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Teknikutvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter till...

Strategiska mätetal

Hur mäter ni idag? En framgångsrik användning av mätetal påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras och vilka som är involverade i det arbetet. Genom...

Studiebesök

Inspireras av studiebesök på olika spännande företag i närområdet, där du får en ökad inblick i andra företags verksamheter.

Tjänstefiering

Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det endast produkten eller är det kompetens, erfarenhet, logistik och projektledning – vilket är det egentliga värdet? För att förbli...

Underhåll för tjänstebaserade affärsmodeller

Tjänsteerbjudanden i kontexten av produktionsteknik i digitaliseringens tidsålder ställer krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahanteringen.