Seminarier

Seminarier

AKTIVITETER

AKTIVITETER

INSPIRERAS AV VÅRA SEMINARIER OCH FRUKOSTMÖTEN

Vi erbjuder aktiviteter i form utav frukostmöten och seminarier. Har ni önskemål om teman så ta gärna kontakt med oss!
Genom våra frukostmöten, seminarier och studiebesök håller vi dig uppdaterad om det allra senaste som är viktigt för att du ska lyckas i din roll. Våra frukostmöten är kostnadsfria och lyfter högaktuella ämnen genom inspirerande föreläsare och erbjuder ett utvecklande nätverk. Vi arrangerar även årliga seminarier med fokus på ledarskap.
Seminarier: 14 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Automationsanalys

Trenden med ökad global konkurrens, hög mix och låg volym ökar behovet av automation med högre flexibilitet. En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en...

Cirkulär Ekonomi

Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Har ni cirkulära affärsmodeller? En stor andel av världens produkter har skapats genom en Linjär Ekonomi – produktion, användning och kassation,...

Dialog – kärnan i det kommunikativa ledarskapet

Vad är skillnaden mellan dialog och debatt och hur kommer det sig att just dialogen är ett så starkt verktyg i ledarskapet?

Johan Book - Vikten av målsättning och uppföljning i turbulenta tider

TEK kompetens och Näringslivet Falkenberg bjuder in till en digital frukost med Johan Book den 27/8. Coronavirusets framfart ritar om kartan för våra verksamheter och det har nog aldrig varit...

Kollaborativa robotar och automationsstrategier

Vill ni öka er automatiseringsgrad och införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Prisbilden och tillgängligheten på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan dra nytta av...

Linus Jonkman: Att leda Introverta – Om karriären, familjen och relationerna

Linus Jonkman sammanfattar ett sekel av forskning på dessa tre arenor med fakta, värme och en generös portion bitsk introvert humor. Föreläsningen är baserad på hans tionde och senaste verk “Introvert...

Produktionsinnovation

Innovation handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. I praktiken är det betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga...

Smart automation av materialflöden, logistik och montering/paketering

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där...

Smart Maintenance

Många företag använder idag teknik som är begränsad och ger information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Teknikutvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter till...

Studiebesök

Inspireras av studiebesök på olika spännande företag i närområdet, där du får en ökad inblick i andra företags verksamheter.

Tjänstefiering

Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det endast produkten eller är det kompetens, erfarenhet, logistik och projektledning – vilket är det egentliga värdet? För att förbli...

Underhåll för tjänstebaserade affärsmodeller

Tjänsteerbjudanden i kontexten av produktionsteknik i digitaliseringens tidsålder ställer krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahanteringen.

Utvecklingsdag Marknadslyftet Tillväxtintention

Hur får man med sig alla på företaget i den ständiga förändring som pågår? Vad händer i oss när förändringstakten är så hög. Vilka känslor och reaktioner ska vi vara uppmärksamma på hos oss själva och...

Utvecklingsdag Organisatoriskt stöd Marknadslyftet

Dagen syftar till att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling utifrån de utmaningar och den framtidsvision ni har. Hur tar...